Vi gör storydriven podcast

Våld i nära relationer – podcasten

Våld i nära relationer – det börjar med kärlek är en utbildningspodcast som belyser olika aspekter av våld i nära relationer. I varje avsnitt får vi följa ”Marias” berättelse om hur det är att leva med våld i hemmet. Forskare, sakkunniga och experter inom området intervjuas utifrån olika teman i ”Marias” berättelse.