Vi gör storydriven podcast

Röster Från Regioner

Röster från regionen är ett sk. dialog uppdrag från Stockholms läns landsting och består av intervjuer med röster från Stockholms-regionen om hur Stockholm kommer se ut 2050.

 

Den regionala utvecklingsplaneringen handlar om att göra Stockholmsregionen bättre för de människor som ska leva i regionen – men för att få en bild av hur invånare i länet ser på framtiden och regionens utveckling har vi på uppdrag från Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplanering producerat intervjuer som ger en bild av vilka som bor i Stockholm, och hur de drömmer om att staden kommer se ut i framtiden.

 

Läs och lyssna mer här