Vi gör storydriven podcast

Matlaboratoriet – KTH Openlab

Soundtelling har utvecklat och producerat podcasten Matlaboratoriet på uppdrag av KTH Openlab. Podcasten, som leds av mat- och vinjournalisten Per Styregård, kretsar kring mat och vetenskap och är ett nytt sätt att popularisera forskning.

 

Lyssna på podcasten här: Matlaboratoriet